Eteläpohjalaiset Kylät Ry

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n tavoite

Maakunnallinen kyläyhdistysten yhteenliittymä aktivoi kylien toimintaympäristöä huomioimaan toimissaan kylien kehittämisen ja toimii kylätoiminnan alueellisena eduntekijänä.

banneri1

Maakunnallinen kylien kehittämistavoite

Toimissaan jäsentynyt kyläyhteisö pitkäjänteisessä vuorovaikutuksessa kunnan ja muiden alueen toimijoiden kanssa lisää
kylän viihtyvyyttä ja vetovoimaa sekä edistää ihmisten toimeentuloa ja elämänlaatua.

- Eteläpohjalaiset Kylät Ry -

  Ajankohtaisia tiedotteita